UniCredit Group     
 

Česta pitanja e-ba

Ovdje možete naći odgovore na pitanja koje najčešće postavljaju naši korisnici.Nalog ima status Zaprimljen. Što to točno znači?

Status „Zaprimljen“ imaju nalozi koji su samo uspješno formirani, odnosno kreirani i nisu poslani na provođenje. Zaprimljeni nalog možete poslati, izbrisati, kopirati i napraviti novi ukoliko želite izmijeniti neke od unesenih podataka. Da bi se zaprimljeni nalog poslao na provođenje, potrebno je isti nalog potpisati (unosom MAC lozinke (APLLI 2)) i zatim kliknuti na opciju ''Slanje''.


U koje svrhe se koristi opcija „Primatelji“?

Kako ne bi svaki put slanjem novog naloga unosili podatke o primatelju, omogućeno je kreiranje primatelja koji će služiti kod svih slijedećih plaćanja ili prijenosa. Podaci o primatelju, potrebni za popunjavanje naloga za plaćanje (naziv primatelja, adresa primatelja, mjesto primatelja, račun primatelja i svrha doznake) mogu se pohraniti u evidenciji primatelja i na taj način trajno koristiti.


U koje svrhe se koristi opcija „Predlošci“?

Predloške naloga kreirate u slučaju kada se nalozi iz mjeseca u mjesec ponavljaju (primjerice režije i slično). Kako ne bi kreirali svaki put novi nalog, omogućeno je kreiranje predložaka koji će služiti kod svih slijedećih plaćanja ili prijenosa.


Aplikacija za korištenje e-ba usluge ne izgleda kao prije. Što se dogodilo?

Banka kontinuirano radi na daljnjem razvoju i usavršavanju korisničke aplikacije, a  postavljanjem nove verzije aplikacije ažurira se i „Korisnička uputa za korištenje e-ba usluge“ koju možete pogledati ili preuzeti s web stranice.


Što ukoliko želim zatvoriti uslugu Internet bankarstva?

Za zatvaranje usluge trebate doći u poslovnicu Banke i popuniti obrazac „Zahtjev za zatvaranje usluge Internet bankarstva“. Prilikom zatvaranje usluge e-ba potrebno je vratiti i token uređaj.


Dobio/la sam e-mail poruku u kojoj piše da ju šalje Banke te se u njoj traže moji osobni podaci kao i podaci o mojoj e-ba usluzi. Što trebam učiniti?

Banka nikada neće od Vas putem e-maila tražiti Vaše osobne podatke ili podatke o e-ba usluzi kao što su broj Vašeg tokena ili Vaš PIN. Stoga ni u kom slučaju ne trebate odgovarati na ovakve e-mailove.


Koje uvjete je potrebno ispunjavati kako bi se mogao/la otvoriti usluga e-ba - Internet bankarstvo za građane?

Uvjeti za otvaranje usluge su sljedeći:

 • otvoren tekući ili studentski račun u Banci;
 • uredan poslovni odnos s Bankom (pravovremeno izmirivanje dospjelih obveza po kreditima ili tekućem računu u Banci).

U kojoj poslovnici UniCredit Bank mogu otvoriti/ugovoriti e-ba uslugu?

Uslugu e-ba možete otvoriti/ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Banke.


Što sve omogućava e-ba usluga?

Putem usluge e-ba možete jednostavno:

 • platiti režije, rate kredita i ostale račune;
 • obavljati prijenos s vlastitih KM-ovskih računa na KM-ovske račune svih fizičkih i pravnih osoba unutar Banke, te u drugim bankama u BiH;
 • prenositi novac s vlastitih KM-ovskih na vlastite devizne račune i obrnuto;
 • obaviti kupnju i prodaju stranih valuta te konverziju jedne valute u drugu;
 • kreirati predloške i povlačiti predloške pri plaćanju računa ili prijenosu sredstava.
 • plaćati režije, rate kredita i ostale račune;
 • obavljati prijenos s vlastitih KM-ovskih računa na KM-ovske račune svih fizičkih i pravnih osoba unutar Banke, te u drugim bankama u BiH;
 • vršiti plaćanja prema inozemstvu;
 • ugovoriti e-uplatnice - ispunjen nalog za plaćanje koji stiže na vaše računalo putem e-ba usluge;
 • promijeniti način dostave izvoda;
 • ugovarati trajni nalog;
 • oročavati svoja raspoloživa sredstva;
 • prenositi novac s vlastitih KM-ovskih na vlastite devizne račune i obratno;
 • zatražiti dostavu potvrde o učinjenom plaćanju na željene e-mail adrese;
 • obaviti kupnju i prodaju stranih valuta te konverziju jedne valute u drugu;
 • kreirati i povlačiti predloške pri plaćanju računa ili prijenosu sredstava.

Kada i kako se može koristiti usluga?

Jedan sat (1h) nakon otvaranja usluge, uslugu možete koristiti s bilo kojeg računala koji ima pristup Internetu – odlaskom na Internet stranicu Banke www.unicreditbank.ba i logiranjem u aplikaciju putem ikone ULAZ e-ba.


Koje su naknade za korištenje usluge e-ba?

Mjesečna naknada za korištenje e-ba usluge iznosi 4,00 KM.
Svim korisnicima Ekspert i Optimum modela JES! Paket računa korištenje e-ba usluge je besplatno.


Koliko iznose naknade za obavljanje platnog prometa (plaćanje računa, režija i slično) putem usluge e-ba?

Naknade za obavljanje platnog prometa (plaćanje računa, režija i slično) putem e-ba usluge do 80%jeftinije u odnosu na transakcije koje obavljate na šalterima Banke.


Hoću li moći provoditi transakcije putem e-ba usluge i po računima po kojima sam ovlašten/a?

Dobivanjem ovlaštenja stekli ste ista prava za obavljanje transakcija po računu/računima po kojima se ovlašteni kao i osnovni korisnik.

Na Vaš zahtjev, računi po kojima ste ovlašteni, pridružuju se Vašoj e-ba usluzi.


Koliko je sigurno korištenje usluge e-ba?

Usluga e-ba, uz primjenu najsuvremenijih tehnologija zaštite, osigurava Vašu privatnost. Tajnost i nepovredivost Vaših računa osigurana je primjenom sigurnosnog uređaja - tokena. Token služi i za identifikaciju korisnika prilikom prijave u e-ba aplikaciju, kao i digitalno potpisivanje naloga/transakcija koje vršite. Token se aktivira unosom PIN-a koji sami odaberete. Unosom tri pogrešna PIN-a token se zaključava.


Što znači „VeriSign Secured“ koji se pojavljuje prilikom prijave u e-ba uslugu?

Poruka koju vidite prilikom prijavljivanja u e-ba uslugu predstavlja obavijest klijentima da su podaci i razmjena informacija putem e-ba usluge osigurani VeriSign SSL certifikatom. Navedeno predstavlja dodatni element sigurnosti pri korištenju e-ba usluge.


Izgubio sam inicijalno dodijeljeni PIN?

U slučaju gubitka inicijalno dodijeljenog PIN-a, trebate se obratiti u poslovnicu Banke, popuniti obrazac Zahtjeva za ponovno izdavanje PIN-a te će Vam novi biti dodijeljen.


Što ako zaključam token pogrešnom upotrebom PIN-a ili zaključam uslugu Internet bankarstva pogrešnom upotrebom OTP-a (one time password za ulazak u Internet bankarstvo)?

U slučaju zaključavanja token uređaja ili aplikacije unosom pogrešnog OTP-a trebate se obratiti u poslovnicu Banke i popuniti Zahtjev za deblokadu sigurnosnog uređaja – tokena/deblokadu usluge Internet bankarstva za građane nakon čega će Vam Ovlaštene osobe u Banci omogućiti ponovno korištenje token uređaja, odnosno usluge.


Zašto se prilikom pristupanja e-ba aplikaciji javlja poruka „Unijeli ste pogrešan OTP“?

Potrebno je prije svega provjeriti jeste li unijeli ispravan OTP (jednokratnu lozinku za identifikaciju prilikom ulaska u aplikaciju). U slučaju da nakon točno unesenog OTP-a ponovno dobijete navedenu poruku, obratite se u poslovnicu nakon čega će Vam Ovlaštene osobe u Banci omogućiti ponovno korištenje token uređaja, odnosno usluge.


Što učiniti ukoliko izgubim token?

Telefonskim pozivom na broj Podrške korisnicima 033 567 460 prijavljuje se gubitak tokena, kako bi se isti blokirao i onemogućio neovlašteni pristup računima. Naknadno, trebate se javiti u poslovnicu Banke te podnijeti zahtjev za izdavanjem novog token uređaja.


Što ukoliko nakon otvaranja usluge otvorim novi račun u Banci?

U slučaju otvaranja novih računa u Banci po kojima ste vlasnik, opunomoćenik, sudužnik ili jamac na Vaš zahtjev, Ovlaštena osoba će Vam isti pridružiti, odnosno omogućiti pregled i rad s računom u e-ba aplikaciji.


Mogu li se nalozi unositi tijekom čitavog dana?

Nalozi se mogu unositi 24 h dnevno, ali se njihova realizacija, odnosno prijenos obavlja u tijeku radnog vremena predviđenog za platni promet:

 • unutar Banke – nalozi uneseni radnim danima do 20.00h, subotom do 15:00 biti će realizirani isti radni dan. Nalozi uneseni nakon navedenih vremena i neradnim danom bit će realizirani slijedeći naredni radni dan. U slučaju kupoprodaje i konverzije valuta nalozi će biti provedeni po tečaju/kursu važećem naredni radni dan,
 • između banaka – nalozi uneseni do 14.00h, uključujući hitne naloge i naloge s iznosima preko 10.000KM  biti će realizirani isti radni dan. U protivnom, odnosno uneseni nakon 14.00h  bit će realizirani slijedeći naredni radni dan.

Na koji način se može izvršiti prijenos sredstava s jednog vlasničkog računa na drugi vlasnički račun koristeći e-ba uslugu?

Odabirom izbornika „prijenosi“ možete kreirati nalog za prijenos sredstava i to:

 • s KM-ovskog na devizni račun (račun u drugoj valuti) – kupovina deviza;
 • s deviznog (račun u drugoj valuti) na KM-ovski račun – prodaja deviza.

Ukoliko želite izvršiti prijenos sredstava u istoj valuti, potrebno je da koristite opciju „nalozi“.
Prilikom prijenosa sredstava sa Vašeg računa na  Vaš drugi račun, npr. sa Vašeg tekućeg računa na Vaš štedni račun, ne naplaćuje se naknada za izvršeni prijenos.


Može li se putem e-ba usluge vršiti prijenosi deviznih sredstava na račune drugih klijenata?

Konverzije valuta (konverzije iz jedne u drugu stranu valutu), te kupoprodaja deviza (konverzije iz deviza u KM i obratno) mogu se vršiti u sklopu usluge Internet bankarstva za fizičke osobe, ali samo unutar računa klijenta. Prijenos deviza na račune drugih klijenata, fizičkih i pravnih osoba, nije dozvoljeno budući je bezgotovinski platni promet devizama u zemlji zakonom onemogućen.


Nalog ima status Zaprimljen. Što to točno znači?

Status „Zaprimljen“ imaju nalozi koji su samo uspješno formirani, odnosno kreirani i nisu poslani na provođenje. Zaprimljeni nalog možete poslati, izbrisati, kopirati i napraviti novi ukoliko želite izmijeniti neke od unesenih podataka. Da bi se zaprimljeni nalog poslao na provođenje, potrebno je isti nalog potpisati (unosom MAC lozinke (APLLI 2)) i zatim kliknuti na opciju ''Slanje''.


U koje svrhe se koristi opcija „Primatelji“?

Kako ne bi svaki put slanjem novog naloga unosili podatke o primatelju, omogućeno je kreiranje primatelja koji će služiti kod svih slijedećih plaćanja ili prijenosa. Podaci o primatelju, potrebni za popunjavanje naloga za plaćanje (naziv primatelja, adresa primatelja, mjesto primatelja, račun primatelja i svrha doznake) mogu se pohraniti u evidenciji primatelja i na taj način trajno koristiti.


U koje svrhe se koristi opcija „Predlošci“?

Predloške naloga kreirate u slučaju kada se nalozi iz mjeseca u mjesec ponavljaju (primjerice režije i slično). Kako ne bi kreirali svaki put novi nalog, omogućeno je kreiranje predložaka koji će služiti kod svih slijedećih plaćanja ili prijenosa.


Aplikacija za korištenje e-ba usluge ne izgleda kao prije. Što se dogodilo?

Banka kontinuirano radi na daljnjem razvoju i usavršavanju korisničke aplikacije, a  postavljanjem nove verzije aplikacije ažurira se i „Korisnička uputa za korištenje e-ba usluge“ koju možete pogledati ili preuzeti s web stranice.


Što ukoliko želim zatvoriti uslugu Internet bankarstva?

Za zatvaranje usluge trebate doći u poslovnicu Banke i popuniti obrazac „Zahtjev za zatvaranje usluge Internet bankarstva“. Prilikom zatvaranje usluge e-ba potrebno je vratiti i token uređaj.


Dobio/la sam e-mail poruku u kojoj piše da ju šalje Banke te se u njoj traže moji osobni podaci kao i podaci o mojoj e-ba usluzi. Što trebam učiniti?

Banka nikada neće od Vas putem e-maila tražiti Vaše osobne podatke ili podatke o e-ba usluzi kao što su broj Vašeg tokena ili Vaš PIN. Stoga ni u kom slučaju ne trebate odgovarati na ovakve e-mailove.

 
 

ABOUT SSL CERTIFICATES