UniCredit Group     
 

Oročena štednja

Oročena štednja

Pitate se gdje uložiti slobodna sredstva kako bi ostvarivali prinos na ista, a da pritom zadržite sigurnost uloženog?

KLASIČNA OROČENA ŠTEDNJA idealan je način da postignete sklad između sigurnosti i profitabilnosti.

PROIZVOD: KLASIČNO OROČENA ŠTEDNJA

KORISNICI:

  • domaće fizičke osobe – rezidenti,
  • strane fizičke osobe – nerezidenti.

NAMJENA:
Raspoloživa sredstva možete oročiti u KM i devizama u željenom iznosu i roku.
 

UGOVARANJE:

Klasično oročenu štednju možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Banke.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

• Za domaće fizičke osobe (rezidenti): 
      -
kopija osobne iskaznice,
      -original ili ovjerena kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a (obrazac PBA3).

• Za strane fizičke osobe (nerezidenti): 
    - kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela,
    - Izjava o  nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima ovjerena od nadležnih organa.

 

ROKOVI OROČENJA:

Raspoloživa sredstva možete oročiti na 1, 3, 6, 12, 24 i 36 mjeseci.
 

RASPOLAGANJA SREDSTVIMA:

Prilikom ugovaranja klasično oročene štednje možete odabrati da po isteku roka oročenja:

  • Banka prenese oročena sredstva s kamatom na Vaš račun po viđenju ili
  • da se pripisani iznos kamate zajedno sa štednim ulogom automatski obnavlja na isti rok.

Štedni ulozi, do 50.000 KM, su osigurani prema Zakonu o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

RASKID UGOVORA:

U situaciji da Vam je novac potreban prije isteka roka oročenja, u svakom trenutku možete razročiti svoja sredstva raskidom Ugovora o štednom ulogu, pri čemu Vam se priznaje kamatna stopa za postignuti period, važeća na dan razročenja, za ukupan broj dana koliko je oročenje trajalo. U slučaju prijevremenog raskida Ugovora o oročenju do jednog mjeseca, primjenjuje se a'vista kamatna stopa važeća na dan razročenja.

KONTAKTIRAJTE NAS
 
 

ABOUT SSL CERTIFICATES