UniCredit Group     
 

Stambeni kredit

Stambeni kredit sa hipotekom

Kredit za kupovinu i adaptaciju stambene nekretnine uz pokriće hipotekom.

UGOVORITE SASTANAK

Put do savršenog doma za Vas i Vaše najdraže.

Karakteristike proizvoda u crticama:

 • Namjena kredita:
  • kupovina stana, kuće ili vikendice
  • adaptacija stambenog prostora
  • zatvaranje stambenih kredita u drugim bankama
  • 5% iznosa kredita, a maksimalno 10.000 KM možete iskoristiti za vlastite potrebe u gotovini
    
 • Kolaterali:
  • sudužnik (ako korisnik kredita nema potrebnu kreditnu sposobnost)
  • 2 mjenice
  • 2 suglasnosti o zapljeni primanja
  • hipoteka na stambenoj nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1
  • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke

Osnovne informacije o proizvodu:

  Iznos kredita
(KM)
Rok otplate
(godina)
Kamatna
stopa *
EKS za
FBiH
i DB**
EKS
za RS**
Stambeni kredit s hipotekom do 300.000 do 30 6,20% 6,41% 6,67%


Napomena:
Prikazana kamatna stopa je maksimalna kamatna stopa po ovom proizvodu. Provjerite u najbližoj poslovnici Banke da li ostvarujete pravo na nižu kamatnu stopu.
Banka će izvršiti procjenu kreditne sposobnosti i mogućnosti odobrenja maksimalno navedenog iznosa kredita i roka otplate za svakog pojedinog klijenta u skladu sa internim politikama i procedurama.

*Kamatna stopa je godišnja, fiksna za rok otplate do 5 godina, a promjenjiva, vezana za 12M EURIBOR za rok otplate preko 5 godina za područje Federacije BIH i Disktrikt Brčko.
Kamatna stopa je godišnja, fiksna za rok otplate do 2 godine, a promjenjiva, vezana za 12M EURIBOR za rok otplate preko 2 godine za područje Republike Srpske.

**Efektivna kamatna stopa - EKS je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na ukupan iznos kredita i maksimalan rok otplate.
Razlika u izračunu EKS za Federaciju Bosne i Hercegovine/Distrikt Brčko i Republiku Srpsku proizlazi iz različite zakonske regulative koja definira troškove koji ulaze u izračun EKS.
U izračun EKS na području Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko ulaze troškovi naknade za obradu kredita, naknade za vođenje kreditnog računa, troškovi osiguranja (života, otplate i nekretnine) te troškovi otvaranja i vođenja tekućeg računa.
U izračun EKS na području RS, pored navedenih troškova, ulaze još i troškovi instrumenata osiguranja (mjenice, suglasnosti o zapljeni, troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Primjer anuiteta s pripadajućim iznosima i rokovima otplate:

ROK OTPLATE
u
godinama

IZNOS KREDITA U KM
60.000 80.000 100.000 150.000
10 672 896 1.120 1.680
15 513 684 855 1.282
20 437 582 728 1.092
25 394 252 657 985

Anuiteti su zaokruženi, za precizni izračun i više informacija obratite se u najbližu poslovnicu UniCredit Bank d.d.

Detaljnije informacije možete pročitati u informacijskim listovima:

 
UGOVORITE SASTANAK

KONTAKTIRAJTE NAS
 
 

ABOUT SSL CERTIFICATES