UniCredit Group     
 

Osigurani kredit

Gotovinski kredit uz policu osiguranja otplate

Kredit s pokrićem otplate kod bolovanja, nezaposlenosti i nesretnog slučaja.

UGOVORITE SASTANAK

U vremenu u kojem je briga za sigurnost i budućnost svakodnevica, kreirali smo proizvod po mjeri klijenta, koji potrebu za gotovinom zadovoljava na sigurniji i jednostavniji način.

Karakteristike proizvoda u crticama:

 • Pruža ekonomsku sigurnost za Vas i Vašu porodicu u slučaju privremene nezaposlenosti i bolovanja, a u slučaju nastupa nesretnog događaja, osiguravajuća kuća preuzima otplatu ostatka duga po kreditu
 • Polica se ugovara brzo i jednostavno u poslovnici Banke, plaća iz sredstava kredita te ne opterećuje Vašu mjesečnu ratu
 • Kolaterali:
  • sudužnik (ako korisnik kredita nema potrebnu kreditnu sposobnost)
  • 2 mjenice
  • 2 suglasnosti o zapljeni primanja
  • polica osiguranja otplate

Osnovne informacije o proizvodu:

  Iznos kredita
(KM)
Rok otplate
(godina)
Kamatna
stopa
EKS za
FBiH
i DB*
EKS
za RS*
Osigurani kredit do 60.000 do 10 6,99% fiksna do 5 godina,
7,99% promjenjiva preko 5 godina
8,98%
9,35%
9,06%
9,43%


Napomena:
Prikazana kamatna stopa je maksimalna kamatna stopa po ovom proizvodu. Provjerite u najbližoj poslovnici Banke da li ostvarujete pravo na nižu kamatnu stopu.
Banka će izvršiti procjenu kreditne sposobnosti i mogućnosti odobrenja maksimalno navedenog iznosa kredita i roka otplate za svakog pojedinog klijenta u skladu sa internim politikama i procedurama.

*Efektivna kamatna stopa - EKS je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na ukupan iznos kredita i maksimalan rok otplate.
Razlika u izračunu EKS za Federaciju Bosne i Hercegovine/Distrikt Brčko i Republiku Srpsku proizlazi iz različite zakonske regulative koja definira troškove koji ulaze u izračun EKS.
U izračun EKS na području Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko ulaze troškovi naknade za obradu kredita, naknade za vođenje kreditnog računa, troškovi osiguranja (života, otplate i nekretnine) te troškovi otvaranja i vođenja tekućeg računa.
U izračun EKS na području RS, pored navedenih troškova, ulaze još i troškovi instrumenata osiguranja (mjenice, suglasnosti o zapljeni, troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Primjer anuiteta s pripadajućim iznosima i rokovima otplate:

ROK OTPLATE
u
godinama

IZNOS KREDITA U KM
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
3 309 617 926 1.235 1.544 1.852
5 198 396 594 792 990 1.188
7 156 312 467 623 779 935
10 121 243 364 485 606 728

Anuiteti su zaokruženi, za precizni izračun i više informacija obratite se u najbližu poslovnicu UniCredit Bank d.d.

Detaljnije informacije možete pročitati u informacijskim listovima:

 
UGOVORITE SASTANAK

KONTAKTIRAJTE NAS
 
 

ABOUT SSL CERTIFICATES