UniCredit Group     
 

Gotovinski krediti

Gotovinski nenamjenski krediti

Ovisno o Vašim željama i mogućnostima na raspolaganju imate velik broj gotovinskih nenamjenskih kredita koji su u potpunosti prilagođeni Vašim potrebama.

I ne samo to, s gotovinskim kreditima sami birate mjesto i način korištenja sredstava. Ostvarite sve svoje planove, ispunite svoje snove! Odlučite se još danas za gotovinski nenamjenski kredit kod UniCredit Bank.


Kratkoročni gotovinski krediti 

Iznos kredita: do 10.000 KM
Rok otplate: do 12 mjeseci
Isplata kredita: isplata kredita na tekući račun tražitelja kredita
Otplata kredita: jednaki mjesečni anuiteti u KM
Kreditna sposobnost: prema internim aktima Banke

Instrumenti osiguranja:

 • Sudužnik – samo u slučaju da klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost
 • Mjenice – 2 bianco mjenice s mjeničnim ovlaštenjem za popunu mjenica
 • Suglasnosti o zapljeni – po dvije suglasnosti o zapljeni na plaću za sve sudionike u kreditnom odnosu, ovjerene

Ukoliko ste novi ili postojeći korisnik Ekspert ili Optimum modela JES! Paket računa ostvarujete i popust u naknadi za obradu kredita u skladu s važećom tarifom Banke, jer UniCredit Bank nagrađuje lojalne klijente!

Napomena: Zalog na nekretnini u omjeru 1:1,5 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 40.000 KM, odnosno 1:1,25 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 50.000 KM za VIP klijente. Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke potrebna je za sve kredite osigurane hipotekom.


Dugoročni gotovinski krediti 

Iznos kredita: do 10.000 KM (do 20.000 KM za VIP klijente)
Rok otplate: do 60 mjeseci (do  84 mjeseca  za VIP klijente)
Isplata kredita: isplata kredita  na tekući račun tražitelja kredita
Otplata kredita: jednaki mjesečni anuiteti u KM
Kreditna sposobnost: prema internim aktima Banke

Instrumenti osiguranja:

 • Sudužnik - samo u slučaju da klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost
 • Mjenice – 2 bianco mjenice s mjeničnim ovlaštenjem za popunu mjenica
 • Suglasnosti o zapljeni – po dvije suglasnosti o zapljeni na plaću za sve sudionike u kreditnom odnosu, ovjerene

Ukoliko ste novi ili postojeći korisnik Ekspert ili Optimum modela JES! Paket računa ostvarujete i popust u naknadi za obradu kredita u skladu s važećom tarifom Banke, jer UniCredit Bank nagrađuje lojalne klijente!

Napomena: Zalog na nekretnini u omjeru 1:1,5 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 40.000 KM, odnosno 1:1,25 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 50.000 KM za VIP klijente. Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke potrebna je za sve kredite osigurane hipotekom.

 
Gotovinski krediti s policom osiguranja života – Brzi krediti

Iznos kredita: do 10.000 KM (do 40.000 KM za VIP klijente)
Rok otplate: kratkoročni krediti do 12 mjeseci, dugoročni krediti od 13 do 84 mjeseca
Isplata kredita: isplata kredita na tekući račun tražitelja kredita
Otplata kredita: jednakim mjesečnim anuitetima u KM
Kreditna sposobnost: prema internim aktima Banke

Instrumenti osiguranja:

 • Sudužnik - samo u slučaju da klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost
 • Mjenice – 2 bianco mjenice s mjeničnim ovlaštenjem za popunu mjenica
 • Suglasnosti o zapljeni – po dvije suglasnosti o zapljeni na plaću za sve sudionike u kreditnom odnosu, ovjerene

Napomena: Zalog na nekretnini u omjeru 1:1,5 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 40.000 KM, odnosno 1:1,25 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 50.000 KM za VIP klijente. Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke potrebna je za sve kredite osigurane hipotekom.

 
Dugoročni gotovinski hipotekarni krediti 

Iznos kredita: min. 20.000 KM, maks. 150.000 KM
Rok otplate: od 24 do 240 mjeseci
Isplata kredita: isplata kredita na tekući račun tražitelja kredita
Otplata kredita: jednaki mjesečni anuiteti u KM
Kreditna sposobnost: prema internim aktima Banke

Instrumenti osiguranja:

 • Sudužnik- samo u slučaju da klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost  
 • Hipotekarno osiguranje: hipoteka je obvezna bez obzira na izloženost Banke prema klijentu. Polica osiguranja založene nekretnine vinkulirana u korist Banke. Omjer kredita i procjenjene vrijednosti nekretnine 1:2.
 • Mjenice – 2 bianco mjenice s mjeničnim ovlaštenjem za popunu mjenica
 • Suglasnosti o zapljeni – po dvije suglasnosti o zapljeni na plaću za sve sudionike u kreditnom odnosu, ovjerene

Ukoliko ste novi ili postojeći korisnik Ekspert ili Optimum modela JES! Paket računa ostvarujete i popust u naknadi za obradu kredita u skladu s važećom tarifom Banke, jer UniCredit Bank nagrađuje lojalne klijente!

Napomena: Zalog na nekretnini u omjeru 1:1,5 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 40.000 KM, odnosno 1:1,25 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 50.000 KM za VIP klijente. Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke potrebna je za sve kredite osigurane hipotekom.

 

 Detaljnije informacije možete dobiti u poslovnicama UniCredit Bank d.d.

KONTAKTIRAJTE NAS