UniCredit Group     
 

Gotovinski krediti

Gotovinski nenamjenski krediti

Ovisno o Vašim željama i mogućnostima na raspolaganju imate velik broj gotovinskih nenamjenskih kredita koji su u potpunosti prilagođeni Vašim potrebama.

I ne samo to, s gotovinskim kreditima sami birate mjesto i način korištenja sredstava. Ostvarite sve svoje planove, ispunite svoje snove! Odlučite se još danas za gotovinski nenamjenski kredit kod UniCredit Bank.


Kratkoročni gotovinski krediti sa ili bez žiranata

Iznos kredita: bez žiranata do 10.000 KM, sa žirantima do 20.000 KM
Rok otplate: do 12 mjeseci
Isplata kredita: isplata kredita na tekući račun tražitelja kredita
Otplata kredita: jednaki mjesečni anuiteti u KM
Kreditna sposobnost: prema internim aktima Banke

Instrumenti osiguranja:

 • Sudužnik – samo u slučaju da klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost
 • Žiranti - za kredit sa žirantima do 15.000 KM potreban je 1 žirant, a za kredit preko 15.000 KM 2 žiranta (za VIP klijente potreban je 1 žirant)
 • Mjenice – 2 bianco mjenice s mjeničnim ovlaštenjem za popunu mjenica
 • Suglasnosti o zapljeni – po dvije suglasnosti o zapljeni na plaću za sve sudionike u kreditnom odnosu, ovjerene

Ukoliko ste novi ili postojeći korisnik Ekspert ili Optimum modela JES! Paket računa ostvarujete i popust u naknadi za obradu kredita u skladu s važećom tarifom Banke, jer UniCredit Bank nagrađuje lojalne klijente!

Napomena: Zalog na nekretnini u omjeru 1:1,5 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 40.000 KM, odnosno 1:1,25 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 50.000 KM za VIP klijente. Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke potrebna je za sve kredite osigurane hipotekom.


Dugoročni gotovinski krediti sa ili bez žiranata

Iznos kredita: bez žiranata do 10.000 KM (do 20.000 KM za VIP klijente), sa žirantima do 30.000 KM (do 40.000 KM za VIP klijente)
Rok otplate:  bez žiranata do 60 mjeseci (do  84 mjeseca  za VIP klijente),  s žirantima od 13 do 120 mjeseci
Isplata kredita: isplata kredita  na tekući račun tražitelja kredita
Otplata kredita: jednaki mjesečni anuiteti u KM
Kreditna sposobnost: prema internim aktima Banke

Instrumenti osiguranja:

 • Sudužnik - samo u slučaju da klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost
 • Žiranti – za kredit s žirantima do 15.000 KM potreban je 1 žirant, a za kredit preko 15.000 KM 2 žiranta (za VIP klijente potreban je 1 žirant)
 • Mjenice – 2 bianco mjenice s mjeničnim ovlaštenjem za popunu mjenica
 • Suglasnosti o zapljeni – po dvije suglasnosti o zapljeni na plaću za sve sudionike u kreditnom odnosu, ovjerene

Ukoliko ste novi ili postojeći korisnik Ekspert ili Optimum modela JES! Paket računa ostvarujete i popust u naknadi za obradu kredita u skladu s važećom tarifom Banke, jer UniCredit Bank nagrađuje lojalne klijente!

Napomena: Zalog na nekretnini u omjeru 1:1,5 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 40.000 KM, odnosno 1:1,25 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 50.000 KM za VIP klijente. Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke potrebna je za sve kredite osigurane hipotekom.

 
Gotovinski krediti bez žiranata s policom osiguranja života – Brzi krediti

Iznos kredita: do 10.000 KM (do 40.000 KM za VIP klijente)
Rok otplate: kratkoročni krediti do 12 mjeseci, dugoročni krediti od 13 do 84 mjeseca
Isplata kredita: isplata kredita na tekući račun tražitelja kredita
Otplata kredita: jednakim mjesečnim anuitetima u KM
Kreditna sposobnost: prema internim aktima Banke

Instrumenti osiguranja:

 • Sudužnik - samo u slučaju da klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost
 • Bez žiranata
 • Mjenice – 2 bianco mjenice s mjeničnim ovlaštenjem za popunu mjenica
 • Suglasnosti o zapljeni – po dvije suglasnosti o zapljeni na plaću za sve sudionike u kreditnom odnosu, ovjerene

Napomena: Zalog na nekretnini u omjeru 1:1,5 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 40.000 KM, odnosno 1:1,25 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 50.000 KM za VIP klijente. Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke potrebna je za sve kredite osigurane hipotekom.

 
Dugoročni gotovinski hipotekarni krediti bez žiranata

Iznos kredita: min. 20.000 KM, maks. 150.000 KM
Rok otplate: od 24 do 240 mjeseci
Isplata kredita: isplata kredita na tekući račun tražitelja kredita
Otplata kredita: jednaki mjesečni anuiteti u KM
Kreditna sposobnost: prema internim aktima Banke

Instrumenti osiguranja:

 • Sudužnik- samo u slučaju da klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost
 • Bez žiranata
 • Hipotekarno osiguranje: hipoteka je obvezna bez obzira na izloženost Banke prema klijentu. Polica osiguranja založene nekretnine vinkulirana u korist Banke. Omjer kredita i procjenjene vrijednosti nekretnine 1:2.
 • Mjenice – 2 bianco mjenice s mjeničnim ovlaštenjem za popunu mjenica
 • Suglasnosti o zapljeni – po dvije suglasnosti o zapljeni na plaću za sve sudionike u kreditnom odnosu, ovjerene

Ukoliko ste novi ili postojeći korisnik Ekspert ili Optimum modela JES! Paket računa ostvarujete i popust u naknadi za obradu kredita u skladu s važećom tarifom Banke, jer UniCredit Bank nagrađuje lojalne klijente!

Napomena: Zalog na nekretnini u omjeru 1:1,5 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 40.000 KM, odnosno 1:1,25 za kreditnu izloženost prema klijentu iznad 50.000 KM za VIP klijente. Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke potrebna je za sve kredite osigurane hipotekom.

 

Gotovinski krediti za umirovljenike

Beskamatni kredit za umirovljenike – građane BiH, korisnike BiH mirovina, klijente Banke koji primaju mirovinu preko Banke. Kredit će biti odobren samo ako dospjeće zadnjeg anuiteta ne prelazi starosnu dob umirovljenika od 70 godina.

Iznos kredita: ovisi o kreditnoj sposobnosti dužnika
Rok otplate:   do 10 mjeseci
Isplata kredita: isplata kredita na tekući račun tražitelja kredita
Otplata kredita: jednaki mjesečni anuiteti u KM
Kreditna sposobnost: prema internim aktima Banke
Instrumenti osiguranja:

 • Sudužnik- samo u slučaju da klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost
 • Žiranti - minimalno 1
 • Mjenice – 2 bianco mjenice s mjeničnim ovlaštenjem za popunu mjenica
 • Suglasnosti o zapljeni – po dvije suglasnosti o zapljeni na plaću za sve sudionike u kreditnom odnosu, ovjerene

 Detaljnije informacije možete dobiti u poslovnicama UniCredit Bank d.d.

KONTAKTIRAJTE NAS