UniCredit Group     
 

Internet bankarstvo

Internet bankarstvo

Internet bankarstvo, putem proizvoda Halcom i e-ba Plus, omogućuje korporativnim klijentima da izvode i jednostavne i komplicirane operacije putem domaćeg i međunarodnog bankarstva, s klijentovih "radnih površina", gdje je klijent instalirao sve komponente potrebne za funkcioniranje internet bankarstva. Mogućnosti koje se nude klijentima koji koriste usluge Internet bankarstva su: domaće i međunarodne platne transakcije, trenutno izvršenje platnih naloga u korist dužnikovog računa u banci ili drugim bankama, platni nalog unaprijed ili na dan izvršenja, uvid u račun, pregled prometa po računu, konverzije, isplate kamata i glavnice.

Aplikacija Internet bankarstva UniCredit Bank je kreirana na način kako bi njeno korištenje bilo što jednostavnije, vodeći uvijek računa o tome da su sve opcije jasno prikazane i izvedive. Banka je organizirala HELP DESK (servis za rješavanje svih nejasnoća i problema, kao i pružanje informacija korisnicima - pitanja vezana za korištenje aplikacije), na kojem ćete naći odgovore na sva pitanja.

UniCredit Bank je vlasnik certifikata za sigurnost, izdanog od svjetski priznate tvrtke VeriSign, koja jamči sigurnu konekciju na aplikaciju Internet bankarstva. Korištenje Internet bankarstva, uz primjenu najsuvremenijih tehnologija zaštite, osigurano je:

 • verifikacijom pravovaljanosti identiteta svakog klijenta uz čitač, vlastitu karticu i PIN;
 • digitalnim potpisivanjem naloga uz čitač, vlastitu karticu i PIN;
 • posebnom zaštitom od čitanja ili mijenjanja podataka tijekom prijenosa naloga klijenta do i od Banke.

Uvjeti za sklapanje ugovora

 • otvoren transakcijski račun u Banci
 • odgovarajuća kompjuterska konfiguracija na koju se može nesmetano instalirati aplikacija Internet bankarstva (procesor pentium klase,  preporučena radna memorija 64 MB, slobodni prostor na hard disku 10 MB, slobodan priključak za čitač, operacijski sistem Windows –  98,ME,2000,XP,NT 4.0/service pak 6.0/ )
 • mogućnost internet konekcije sa radnog mjesta na kojem će biti instalirana aplikacija internet bankarstva (Internet preglednik MS Internet Explorer 5.5, 6.0 ili Netscape Navigator 4.7.6.)
 • ugovor o korištenju usluge Internet bankarstva za pravne osobe
 • pismeni zahtjev klijenta sa sljedećim podacima: (naziv firme, ID-broj, broj računa, adresa, poštanski broj i grad, br. telefona i faxa, e- mail, web adresa, popunjeni podaci o imenu i prezimenu te JMBG vlasnika računa i ovlaštenika po istom)

Korisnički pak

Instalacija Internet bankarstva i edukacija o korištenju aplikacije za Vaše potrebe je obveza Banke i besplatna je. Korisnički paket sadrži:

 •  kartica s ovlaštenjima po korisniku
 •  čitač kartice
 •  instalacijski CD s uputama o korištenju
 •  PIN

HELP DESK

 • UniCredit Bank, i specijalizirana tvrtka s kojom ima potpisan ugovor o poslovnoj suradnji, organizirali su servis za rješavanje svih nejasnoća i problema, te pružanje informacija korisnicima pod nazivom Help Desk.
 • Isključivi cilj ovog tima je imati zadovoljnog klijenata, korisnika usluge Internet bankarstva, na veoma visokoj razini, što uključuje pružanje usluge od ponedjeljka pa sve do subote, do 20.00 sati.

Mogućnosti koje se nude klijentima koji koriste Internet bankarstvo

 • Obavljanje unutrašnjeg platnog prometa
 • Obavljanje inozemnog platnog prometa
 • Trenutno izvršavanje naloga u korist računa primatelja u banci
 • Ispostavljanje naloga u korist računa primatelja u drugoj banci
 • Mogućnost ispostavljanja naloga unaprijed ili na datum izvršenja
 • Uvid u stanje računa
 • Pregled prometa po računu
 • Primanje izvoda

Prednosti internet bankarstva

 • Internet bankarstvo je dostupno 24 sata
 • Upravljanje transakcijama sa svog radnog mjesta
 • Mogućnost slanja naloga koji će se izvršiti na određeni datum
 • Mogućnost ugovaranja različitih ovlaštenja za zaposlenike od strane klijenta
 • Sve naknade za transakcije obavljene putem Internet bankarstva su povoljnije u odnosu na standardne tarife naknada za naloge preko šaltera
 • Ušteda vremena i goriva koje bi se potrošilo za put u poslovnicu
 • Ovaj način plaćanja predstavlja jednostavniji, brži i ekonomičniji način poslovanja
KONTAKTIRAJTE NAS
 
 

ABOUT SSL CERTIFICATES