UniCredit Group     
 

Kontakti

Kontakti

Rješenjem registarskog suda u Mostaru, broj: U/I-1254/92 dana 30.11.1992

UniCredit Bank d.d.
Kardinala Stepinca b.b
88 000 Mostar

Tel: + 387 (0) 36 312 112
Fax: +387 (0) 36 356 227
 
Info Centar
080 081 051
e-mail: info@unicreditgroup.ba
ID broj: 4227162980008
 
 
Račun kod
Centralne banke Bosne i Hercegovine: 3380000000000072
 
SWIFT UNCRBA22

 

KONTAKTIRAJTE NAS