UniCredit Group     
 

Kontakti

Kontakti

UniCredit Bank d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar  
Rješenje registarskog suda u Mostaru, broj: U/I-1254/92 dana 30.11.1992  
ID broj: 4227162980008  
Tel: + 387 (0) 36 312 112  
Fax: +387 (0) 36 312 116  
http://www.unicreditbank.ba  
Račun otvoren kod Centralne banke Bosne i Hercegovine: 3380000000000072   
SWIFT: UNCRBA22  
   

  telefon  fax  e-mail
Info Centar 080 081 051
+387 33 222 999
  info@unicreditgroup.ba
Help Desk za elektronske usluge e-ba/m-ba/SMS-ba 080 081 051
+387 33 567 460
  eba.gradjani@unicreditgroup.ba
Izgubljena/Ukradena kartica 080 081 051
+387 36 312 695 
   
Mondial Assistence 080 081 051 
+431525036581
   
Zaposlenje     prijavazaposao@unicreditgroup.ba
Odnosi s javnošću     press@unicreditgroup.ba
Poslovi s poduzetnicima      poduzetnici@unicreditgroup.ba
Prekogranično poslovanje + 387 33 253 656   international.desk@unicreditgroup.ba
Finansiranje i savjetovanje + 387 33 491 773   investment.banking@unicreditgroup.ba

  
Podrška korisnicima  

   
Pozivom na broj telefona Podrške korisnicima 080 081 051 možete:     

  • Saznati informacije o proizvodima uslugama i aktuelnim promocijama Banke;
  • Saznati koja je najbiliža poslovnica Banke i njeno radno vrijeme;
  • Saznati lokaciju Vama najbližeg ATM uređaja (bankomata);
  • Zakazati sastanak u Vama najbližoj poslovnici;
  • Dobiti podršku kod korištenja naših elektronskih usluga e-ba i m-ba;
  • Uputiti primjedbu, prijedlog pohvalu ili reklamaciju.   
       
    Radujemo se Vašem pozivu.     


Izgubljena/ukradena kartica     


Korisnik kartice obvezan je odmah prijaviti gubitak ili krađu kartice od 0 do 24h u UniCredit Bank na telefon 080 081 051, za pozive iz inozemstva na telefon +387 36 312 695. Gubitak/krađu je moguće prijaviti i u najbližoj poslovnici UniCredit Bank.

KONTAKTIRAJTE NAS
 
 

ABOUT SSL CERTIFICATES